Project Emissiearme bedrijfsvoering
voor de grondgebonden melkveehouderij

WELKOM 


Logo Emissiearme bedrijfsvoering

De geborgde Emissiearme Bedrijfsvoering is een feit! Dankzij het project is het onderzoeksteam uitgekomen op de waarde van: 40 kg ammoniak per hectare.
Lees ons actuele Green paper voor het projecteindresultaat.

Vakmanschap en management zijn de sleutels om tot de 40 kg NH3/ha te komen.
Deze oplossingsrichting is inmiddels aan de Tweede Kamer, het ministerie van LNV en verschillende provincies aangeboden samen met projectdeelnemers en koe Bertha 40.
Ons motto: de oplossing op een presenteerblaadje. De Emissiearme bedrijfsvoering als goed alternatief voor technische stalaanpassingen.

Projectresultaat, september 2023
Weidegang en laag ureum borgen ammoniakreductie

Ammoniak per stalplaats bij managementmaatregelen


Ammoniakreductie per hectare bij emissiearme bedrijfsvoering


Grondgebonden melkveehouders die het vakmanschap naar 40 kg NH3/ha eigen willen maken, kunnen zich aanmelden voor een informatieve zoom sessie info@netwerkgrondig.nl

Download onze folder met informatie over hoe, wat en waarom van Emissiearme bedrijfsvoering

 

Folder Emissiearme bedrijfsvoering


Wat vooraf ging:
AMBASSADEURS in de grondgebonden melkveehouderij zijn de inspiratiebron in het project Emissiearme bedrijfsvoering.
Boerenverstand en Netwerk GRONDig verzamelen hun tips & tricks en uiteraard ook de mineralenbalans en economische cijfers.
Samen met Universiteit Leiden en Wageningen UR  ontwikkelen wij KPI's; tools en een borgingsystematiek. Een palet voor het peloton van grondgebonden melkveehouders om mee aan de slag gaan.  


Op weg naar een emissiearme, grondgebonden melkveehouderij!                                                                     

Namens het projectteam
Frank Verhoeven, Boerenverstand
Diana Saaman, Netwerk GRONDig


Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Het project wordt gefinancierd door het