Project Emissiearme bedrijfsvoering
voor de grondgebonden melkveehouderij

ACHTERGRONDEN


Naar het (door)ontwikkelen van emissiearme landbouw zijn al diverse onderzoeken gedaan. Ook zijn er diverse artikelen gepubliceerd in vaktijdschriften. Wij putten inspiratie uit en maken ons project bekend door:White Paper

projectteam Emissiearme bedrijfsvoering 2021                                                  

Download


Lorenzen Paper
FV ea A Whole Farm strategy to reduce Environmental impacts of Nitrogen 


Whole farm strategy Nitrogen
Melkvee Magazine, december 2020
Artikel: Lagere emissies door integrale bedrijfsaanpak 


Onderzoeksrapport 'Kringlooplandbouw in praktijk'
Analyse en aanbevelingen voor beleidHet project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit