Project Emissiearme bedrijfsvoering
voor de grondgebonden melkveehouderij

ACHTERGRONDEN


Naar het (door)ontwikkelen van emissiearme landbouw zijn al diverse onderzoeken gedaan. Ook zijn er diverse artikelen gepubliceerd in vaktijdschriften. Naast externe publicaties ook onze projectresultaten/producten zoals het eerdere White paper en de actuele editie in het Yellow paper (2023).


Yellow paper
Nadere onderbouwing en achtergronden van de
Emissiearme bedrijfsvoering
Download Yellow paper


White Paper

projectteam Emissiearme bedrijfsvoering 2021                                                  

Download


Lorenzen Paper
FV ea A Whole Farm strategy to reduce Environmental impacts of Nitrogen 


Whole farm strategy Nitrogen
Melkvee Magazine, december 2020
Artikel: Lagere emissies door integrale bedrijfsaanpak 


Onderzoeksrapport 'Kringlooplandbouw in praktijk'
Analyse en aanbevelingen voor beleidHet project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit