Project Emissiearme bedrijfsvoering
voor de grondgebonden melkveehouderij

ACHTERGRONDEN


Naar het (door)ontwikkelen van emissiearme landbouw zijn al diverse onderzoeken gedaan. Ook zijn er diverse artikelen gepubliceerd in vaktijdschriften. Naast externe publicaties op deze pagina zijn ook onze projectresultaten/producten beschikbaar, zoals bij aanvang van het project verwoord in het White paper, de tussentijdse editie verwoord in het Yellow paper (2022) en het projecteindresultaat staat beschreven en toegelicht in het Green paper (september 2023).


Green paper
Het eindresultaat van het project Emissiearme bedrijfsvoering (EAB)
Download Green paper

Tabel van ammoniakemissie per stalplaats en managementmaatregelen


Overzichtstabel management en ammoniakreducctie


Yellow paper
Nadere onderbouwing en achtergronden van de
Emissiearme bedrijfsvoering
Download Yellow paper

 


White Paper

projectteam Emissiearme bedrijfsvoering 2021                                                  

Download
Lorenzen Paper
FV ea A Whole Farm strategy to reduce Environmental impacts of Nitrogen 


Whole farm strategy Nitrogen
Melkvee Magazine, december 2020
Artikel: Lagere emissies door integrale bedrijfsaanpak 


Onderzoeksrapport 'Kringlooplandbouw in praktijk'
Analyse en aanbevelingen voor beleidHet project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit